Dinsdag 16 Juli 20241 november 2003, deze pagina staat nog onder bewerking, niet alle links zullen nog werken ook kan de tekst nog wijzigen.

Open Office als WYSIWYG webeditor

 1. OpenOffice.org
  1. OpenOffice.org en XML
 2. Theorie
 3. Procedure
 4. Mogelijkheden
 5. Practijk
 6. Status
 7. Toekomst
 8. OpenOffice.org en uw organisatie
 9. Links

OpenOffice.org

OpenOffice.org is een volledig office pakket (tekstverwerker, spreadsheet en presentatieprogramma) dat zeker niet onderdoet voor MS Office het belangrijkste verschil is dat u bij OpenOffice.org de broncode meegeleverd krijgt, verder is het pakket voor iedereen gratis te downloaden.

OpenOffice.org is feitelijk de opensource versie van het door Sun Microsystems uitgebrachte StarOffice. OpenOffice.org heeft enkele beperkingen t.o.v. van StarOffice, waarvan de belangrijkste het ontbreken van een databasebeheer programma lijkt te zijn.

Alle voorbeelden op deze pagina zijn getest met OpenOffice.org 1.0.2. maar zullen zonder meer ook van toepassing zijn op StarOffice vanaf versie 6.

OpenOffice.org en XML

OpenOffice.org maakt gebruikt van XML voor het beheren (opslaan) van bestanden. Van deze eigenschap wordt hier ook gebruik gemaakt.

Theorie

Een bestand aangemaakt via OpenOffice.org Writer (tekstverwerker) is feitelijk dus een welgevormd XML-bestand.

Dit bestand kan met behulp van stylesheets worden weergegeven in een browser. Feitelijk worden die stylesheets zelfs meegeleverd.

Hier kiezen we er echter voor het bestand om te zetten naar een XML-syntax die ook zinvol is binnen het XHTML formaat.

Omzetten zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden met XSL Transformations (XSLT), maar in dit geval kiezen we voor XML Path Language (XPath) of om specifieker te zijn voor XPathScript, wat ons in staat stelt de voordelen van Xpath te combineren met de kracht van perl.

Procedure

Met OpenOffice.org Writer maken we een bestand aan. Via Xpath(script) zetten we dit bestand om naar een vorm, die bruikbaar is als XHTML. Dit bestand kan vervolgens getoond worden in een webbrowser en vormt een weergave van het in OpenOffice.org Writer aangemaakt bestand.

Het omzetten van OpenOffice.org Writer format naar XHTML kan server side gebeuren. In practijk blijken 2 conversie stappen nodig.
De eerste verwijderd de verwijzing naar het binnen Xpath ongeldige openoffice DTD. De tweede is de feitelijke omzetting naar XHTML.

Bovenstaand proces is ook in de omgekeerde volgorde uit te voeren in dat geval wordt een XHTML bestand omgezet naar een format dat ingelezen kan worden met OpenOffice.org Writer.

Mogelijkheden

De bovenstaande procedure biedt dus de mogelijkheid uw internetpagina's rechtstreeks te bewerken in uw teksverwerker, waarbij opmaakelemeneten volledig blijven behouden.

Practijk

OpenOffice.org Writer hebben we een eenvoudige tekst aangemaakt.

Het bestand tekst.sxw, zelfde bestand opgeslagen in het formaat voor MS Office Word 97/2000/XP tekst.doc

Na de conversie met Xpathscript levert dit de volgende code:

<div id="content">
<h1>Openoffice</h1>

<p>Dit is een experiment waarbij openoffice wordt ingezet als wysiwyg webeditor.</p>

<h1>XML</h1>

<p>De standaard XML code van de openoffice documenten worden omgezet naar XML bestanden die voldoen aan de XHTML standaard.</p>

<a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/</a>


</div>

Bovenstaande code is rechtstreeks te integreren met een bestaande XHTML-layout.
Voorbeeld.

De omgedraaide procedure geeft het volgende bestand: terug.sxw.
Dit bestand kan weer zonder verder problemen ingeladen worden in OpenOffice.org Writer.

Status

Met de voor het bovenstaande practijkvoorbeeld ontwikkelde stylsheets kunnen de volgende OpenOffice.org Writer opmaak elementen omgezet worden:

Bovenstaande elementen kunnen ook gecombineerd worden. Bijvoorbeeld een geordende lijst kan hyperlinks bevatten.

Publicatie is ondermeer mogelijk via de methoden van het door Email Communications aangeboden standaard webdesignpakket.

Toekomst

Bovenstaande voorbeeld toont duidelijk de mogelijkheden voor een model waarbij de klant zelf verantwoordelijk is voor de content van van zijn internetpagina's.

Hierbij bewerkt de klant de internetpagina's simpelweg via zijn favoriete tekstverwerker.

Het beschreven X(HT)ML model levert een stricte scheiding tussen content en layout. Waarbij het webdesignbureau nog slechts verantwoording heeft voor de layout.

Zelfs als over een paar jaar alle internetbrowsers direct XML kunnen lezen, blijft de ontwikkeling van de totale website (meta description, navigatie, vormgeving, etc.) een aparte expertise die los staat van de gepubliseerde content.

Het beschreven model waarbij de klant publiceert in XML, biedt voor de klant duidelijke andere voordelen. Dankzij XML is alle gepubliceerde data platform- en applicatieonafhankelijk. De content kan niet alleen gebruikt worden voor internetpublicatie maar ook worden ingelezen in andere applicaties.

Wanneer de klant de documenten bijvoorbeeld bewerkt in Openoffice.org. Zijn direct de volgende toepassingen van de content beschikbaar. Publiceren op internet zoals beschreven op deze pagina, printen, opslaan als PDF en opslaan in het Microsoft Office formaat. Tevens is de content beschikbaar voor alle andere (toekomstige) applicaties die met XML overweg kunnen en die applicaties zullen er in de komen jaren steeds meer komen.

Openoffice.org Writer kent net als elke andere moderne tekstverwerker een nagenoeg onbeperkt aantal methoden om een document op te maken. In maakt de ontwikkeling van stylsheets vor conversie zeer complex.

Email Communications werkt daarom aan oplossingen waarbij de klant pubiceert volgens een van te voren vastgelegd opmaakprofiel (styl). Per opmaakprofiel kan Email Communications dan de juiste stylesheet bestanden ontwikkelen, om een rechtstreekse publicatie naar internet mogelijk te maken.

Zoals reeds eerder aangeven zijn de beschreven methoden en technieken ook allemaal van toepassing op het StarOffice pakket van Sun Microsystems. Zowel OpenOffice.org als StarOffice kunnen ook MS Word (95/97/2000/XP) bestanden inlezen en dat maakt de methoden en technieken, met een extra tussenstap ook voor deze tekstverwerker mogelijk.

Email Communications zal de hierboven besproken methoden gaan integreren met haar bestaande webdesign oplossingen.

Mocht het voorgaande uw belangstelling gewekt hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie.

Zelf zijn wij zeer benieuwd naar de mening van klanten, participanten en studenten in de hierbeschreven technieken.

OpenOffice.org en uw organisatie

U heeft hier kunnen lezen over een toekomstgerichte manier van publiceren in XML met OpenOffice.org. Daarnaast kan OpenOffice.org door haar gratis beschikbaarheid uw organistatie een besparing van enkele honderden Euro's per werkplek opleveren.

OpenOffice.org is ook beschikbaar voor MS Windows en MacOS X.
zie: nl.OpenOffice.org

Ook StarOffice van Sun Microsystems, dat ook kan worden ingezet voor het beheer van databanken (databases) is beschikbaar voor een fractie van de prijs van het veel gebruikte MS Office.

Ook MS Office zal uiteindelijk overgaan naar opslag in XML, de ontwikkeling is al in volle gang.
zie: Office Applications and XML

LinksEmail Communications
info | sitemap
E
M
A
I
L

C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
O
I
N
S